Beoordeling en becijfering luister- en kijkvaardigheid

23 februari 2024

Bij een schoolexamen leesvaardigheid hoort een antwoordblad. Daarop staan de antwoorden en het maximale aantal punten per vraag.

Bij een open vraag staat duidelijk wat als goed wordt gerekend en wat eventueel met de helft van het maximale aantal punten wordt beloond.

De punten worden vervolgens omgezet in een cijfer. Met behulp van de omzettingstabellengenerator van Cito kan hiervoor een tabel worden gemaakt.