Luister- en kijkvaardigheid en het ERK

13 december 2019

In onderstaande twee tabellen is de eindterm MVT/K/5 gekoppeld aan een ERK-niveau en de betreffende ‘can do’-descriptoren uit Taalprofielen 2015. Voor bbl en kbl is het ERK-niveau A2. Voor gl/tl is het ERK-niveau deels A2 en deels B1. Dit houdt in dat het examen zowel A2 materialen en vragen bevat als B1. Zie ook de sectie Het ERK.

In beide tabellen staat in de eerste kolom de eindterm MVT/K/5 luister- en kijkvaardigheid. In de tweede kolom staat het ERK-streefniveau dat aan het eind van het vmbo haalbaar wordt geacht. In dezelfde kolom staat een korte beschrijving van het beheersingsniveau van het betreffende niveau. De derde kolom bevat de subvaardigheden van luister- en kijkvaardigheid en alle betreffende ‘can do’-descriptoren uit Taalprofielen (2015).

Voor het ontwikkelen van opdrachten voor luister- en kijkvaardigheid kan hieruit geput worden.

BBL/KBL​ ​/deels GL/TL
Examenprogramma 
Eindterm MVT/K/5 
luister- en kijkvaardigheid
​Streef- en beheersingsniveau ERK ​Subvaardigheden luister- en kijkvaardigheid (Taalprofielen, 2015)
​De kandidaat kan aangeven welke relevante informatie een tekst bevat, gegeven een bepaalde informatiebehoefte.

De kandidaat kan de hoofdgedachte van een tekst(gedeelte) aangeven.

De kandidaat kan de betekenis van belangrijke elementen van een tekst aangeven.

De kandidaat kan anticiperen op het meest waarschijnlijke vervolg van een gesprek.
Streefniveau
A2

Beheersingsniveau
De kandidaat kan zinnen en de meest frequente woorden begrijpen die betrekking hebben op gebieden die van direct persoonlijk belang zijn (bijvoorbeeld zeer eenvoudige informatie over zichzelf en zijn/haar familie, winkelen, plaatselijke omgeving, werk). De kandidaat  kan de belangrijkste punten uit korte, duidelijke eenvoudige berichten en aankondigingen halen.
Een moedertaalspreker als gesprekspartner begrijpen
De kandidaat kan:
 • begrijpen wat rechtstreeks tot hem of haar wordt gezegd in eenvoudige alledaagse conversatie.
Gesprekken tussen moedertaalsprekers begrijpen
De kandidaat kan:
 • over het algemeen het onderwerp herkennen van de discussie rondom hem of haar.
Luisteren naar mededelingen en instructies
De kandidaat kan:
 • in vertrouwde situaties eenvoudige feitelijke informatie begrijpen;
 • een korte uitleg begrijpen;
 • aanwijzingen begrijpen over de werking van vertrouwde apparaten, bijvoorbeeld 'smart phones', mits het apparaat voorhanden is.
Kijken en luisteren naar audiovisuele media
De kandidaat kan:
 • de wezenlijke informatie verstaan en onderscheiden in korte opgenomen passages over voorspelbare alledaagse zaken;
 • veranderingen van onderwerp volgen in een feitelijk nieuwsbericht op televisie en zich een indruk vormen van de belangrijkste inhoud.
​ ​ ​deels GL/TL
Examenprogramma 
Eindterm MVT/K/5 
luister- en kijkvaardigheid
Streef- en beheersingsniveau ERK Subvaardigheden luister- en kijkvaardigheid (Taalprofielen, 2015)
​De kandidaat kan aangeven welke relevante informatie een tekst bevat, gegeven een bepaalde informatiebehoefte.

De kandidaat kan de hoofdgedachte van een tekst(gedeelte) aangeven.

De kandidaat kan de betekenis van belangrijke elementen van een tekst aangeven.

De kandidaat kan anticiperen op het meest waarschijnlijke vervolg van een gesprek.
Streefniveau
B1

Beheersingsniveau
De kandidaat kan zinnen en de meest frequente woorden begrijpen die betrekking hebben op gebieden die van direct persoonlijk belang zijn (bijvoorbeeld zeer eenvoudige informatie over zichzelf en zijn/haar familie, winkelen, plaatselijke omgeving, werk). De kandidaat kan de belangrijkste punten uit korte, duidelijke eenvoudige berichten en aankondigingen halen.

Een moedertaalspreker als gesprekspartner begrijpen
 • helder uitgesproken spraak volgen die in alledaagse conversatie tot hem of haar gericht wordt, maar zal soms moeten vragen om herhaling van bepaalde woorden en zinnen.
Gesprekken tussen moedertaalsprekers begrijpen
 • helder uitgesproken spraak volgen die in alledaagse conversatie tot hem of haar gericht wordt, maar zal soms moeten vragen om herhaling van bepaalde woorden en zinnen.
Luisteren naar mededelingen en instructies
 • eenvoudige technische informatie begrijpen;
 • gedetailleerde aanwijzingen volgen.
Kijken en luisteren naar audiovisuele media
 • de hoofdpunten  verstaan van nieuwsberichten op de radio en van eenvoudiger opgenomen materiaal over vertrouwde onderwerpen;
 • veel films volgen waarin een groot deel van de verhaallijn wordt gedragen door visuele effecten en actiescènes, en die helder worden gepresenteerd in directe taal;
 • de hoofdpunten vatten van televisieprogramma’s over vertrouwde onderwerpen wanneer deze betrekkelijk langzaam en helder worden gepresenteerd.