Toetsen in het schoolexamen

27 juli 2023

​​​​Informatie over de kwaliteit van het schoolexamen vmbo staat op de subsite 'de kwaliteit van het schoolexamen' in het linkermenu.

Bij de downloads staan tevens twee voorbeelden m.b.t. vaardigheden. Verder kan het goed zijn om bij het vormgeven van de kwaliteit van het schoolexamen rekening te houden met de 21-e eeuwse vaardigheden. In deze vaardigheden komt het leren beschrijven (en daarmee het leren kijken) niet aan de orde. In de downloads staat bij EC/K/5B (Arbeid en Bedrijfsleven) een drietal voorbeelden hoe je juist dit leren kijken en leren beschrijven in de les kunt toepassen. Die opdracht kan ook als (formatieve) toets worden ingezet, waarmee bepaalde basisvaardigheden kunnen worden getoetst.

Voor rubrics op het gebied van algemene vaardigheden kun je terecht op de themapagina Doorstroom vmbo op de SLO-website.​​ Hierin zijn rubrics uitgewerkt voor de vaardigheden 'samenwerken', 'presenteren', 'zelfstandig leren' en 'abstract en kritisch denken'. Op de themapagina Onderzoek in zes stappen is dat gebeurd voor onderzoekvaardigheden. ​