Voorbeelduitwerking K/2 Basisvaardigheden

17 december 2019

Voor een belangrijk deel zijn deze basisvaardigheden het beste te toetsen in praktische opdrachten, bijvoorbeeld als het gaat om samenwerken en informatie verwerven en verwerken. Zaken als 'het omgaan met bronnen' en 'het op waarde schatten van informatie' kunnen ook schriftelijk getoetst worden.

Bij de concretisering van eindterm 2 kunnen de volgende aspecten aan de orde komen:

Communiceren

Bijvoorbeeld:

 • teksten begrijpend lezen en beluisteren;
 • eenvoudige, schriftelijke teksten produceren in correct Nederlands;
 • in gesprekken en bij presentaties passende verbale en non-verbale middelen kiezen;
 • een eigen standpunt verdedigen;
 • presenteren

Samenwerken

Bijvoorbeeld:

 • sociale conventies in acht nemen;
 • overleggen en in onderhandeling met anderen taken verdelen;
 • je aan afspraken houden;
 • rekening houden met anderen;
 • geven en incasseren van kritiek.

Informatie verwerven en verwerken

Bijvoorbeeld:

 • bronnen zoeken, op waarde schatten, kiezen en ordenen;
 • bronnen gebruiken: vraaggesprekken, boeken en ander schriftelijk materiaal, audiovisuele bronnen, internet;
 • informatie bewerken: samenvatting, tabel, grafiek;
 • effectief, efficiënt en verantwoord gebruiken van ICT.

De basisvaardigheden hebben veel gemeen met de zogenoemde 21e -eeuwse vaardigheden. Kijk voor meer informatie hierover op deze themapagina.