Algemene informatie

27 juli 2023

Scholen en vaksecties hebben veel ruimte om het schoolexamen (SE) naar eigen inzicht in te richten. in het examenprogramma staat beschreven welke onderdelen in het schoolexamen getoetst moeten worden. Over de vorm, inhoud, beoordeling en weging van toetsing bevat het examenprogramma echter geen richtlijnen. Deze zaken moeten scholen en vaksecties zelf regelen. Dat biedt ruimte om het onderwijs en de toetsing naar eigen inzicht in te vullen.

SLO biedt vakdocenten in de bovenbouw van het vmbo hierbij steun in de vorm van handreikingen. Voor het vak economie worden alle eindtermen uitgewerkt die op het schoolexamen van toepassing zijn. Deze site bevat daarnaast informatie over het PTA, over toetsen, over LOB, mogelijkheden tot afstemming met andere vakken, over kwaliteitsborging, organisatorische en andere praktische zaken. De site heeft geen verplichtend karakter.

De website biedt de mogelijkheid om:

  • informatie te vinden over specifieke aspecten bij de inrichting en ontwikkeling van het schoolexamen;
  • voorbeeldopgaven ter inspiratie te raadplegen;
  • voorbeelduitwerkingen te bekijken;
  • links naar relevante bronnen en sites te volgen;
  • bepaalde onderdelen af te drukken.

De verschillende onderdelen van de website zijn toegankelijk via het menu aan de linkerkant. Elk onderdeel bestaat weer uit verschillende subonderdelen. Die zijn toegankelijk via een menu aan de rechterkant.

Voor meer informatie over het vak economie, kun je ook terecht bij de Vereniging van leraren in de economisch-maatschappelijke vakken, VECON.


link