De preambule

20 december 2022

Voor alle vakken en sectoren in het vmbo gelden zes algemene onderwijsdoelen.

Dit zijn:

 • Werken aan vakoverstijgende thema's;
 • Leren uitvoeren;
 • Leren leren;
 • Leren communiceren;
 • Leren reflecteren op het leer- en werkproces;
 • Leren reflecteren op de toekomst.

Voor het vak biologie gelden daarnaast voor alle sectoren:

 • Oriëntatie op leren en werken (BI/K/1);
 • Basisvaardigheden (BI/K/2);
 • Leervaardigheden in het vak biologie (BI/K/3).
Exameneenheden
Exameneenheid bb kb gl/tl

BI/K/1 Oriëntatie op leren en werken

De kandidaat kan zich oriënteren op de eigen loopbaan en het belang aangeven van biologische kennis en vaardigheden in de maatschappij.

X X X

BI/K/2 Basisvaardigheden

De kandidaat kan basisvaardigheden toepassen die betrekking hebben op communiceren, samenwerken en informatie verwerven en verwerken.

X X X

BI/K/3 Leervaardigheden in het vak biologie

3. De kandidaat kan strategische vaardigheden toepassen die bijdragen tot:

 • de ontwikkeling van het eigen leervermogen
 • het vermogen met biologische vaktaal en methodieken te communiceren en onderzoek te doen.
X X X