Het examenprogramma Biologie

27 juli 2023

Het examenprogramma biologie bestaat uit een preambule met zes algemene onderwijsdoelen die voor alle vakken en sectoren in het vmbo gelden, twaalf exameneenheden die voor alle leerwegen gelden en vijf exameneenheden uitsluitend voor vmbo-kb en/of gl/tl.

Het examenprogramma beschrijft wát geleerd moet worden en niet hoe geleerd moet worden.

Schoolexamen

Voor de exameneenheden die met een schoolexamen afgesloten worden, zijn alleen globaal geformuleerde eindtermen vastgesteld. Een school mag:

  • zelf vorm en inhoud geven aan het schoolexamen, zolang ze zich maar op de globale eindtermen richt;
  • zelf kiezen of ze gebruikmaakt van de beschikbare handreikingen;
  • zelf accenten leggen en kiezen voor meer of minder integratie van vakken;
  • zelf kiezen voor een regionale inkleuring van het schoolexamen, bijvoorbeeld in overleg met het mbo of met bedrijven en instellingen in de regio.

Centraal examen

Voor de exameneenheden biologie die centraal getoetst worden, wordt jaarlijks een syllabus opgesteld. De syllabus beschrijft van elke exameneenheid welke concretere inhouden tot de eindterm gerekend worden.

Verdeling examenstof

Onderstaande tabel laat zien welke exameneenheden op het CE getoetst worden en welke exameneenheden op het SE getoetst moeten of mogen worden.

Exameneenheden
Exameneenheid CE SE
(moet)
SE
(mag)
BI/K/1 Oriëntatie op leren en werken X
BI/K/2 Basisvaardigheden X
BI/K/3 Leervaardigheden in het vak biologie X X
BI/K/4 Cellen staan aan de basis X X
BI/K/5 Schimmels en bacteriën: nuttig en soms schadelijk X
BI/K/6 Planten en dieren en hun samenhang: de eigen omgeving verkend X X
BI/K/7 Mensen beïnvloeden hun omgeving X
BI/K/8 Houding, beweging en conditie X
BI/K/9 Het lichaam in stand houden: voeding en genotmiddelen, energie, transport en uitscheiding X X
BI/K/10 Bescherming X
BI/K/11 Reageren op prikkels X X
BI/K/12 Van generatie op generatie X X
BI/K/13 Erfelijkheid en evolutie gl/tl kb gl/tl
BI/V/1 Bescherming en antistoffen gl/tl gl/tl
BI/V/2 Gedrag bij mens en dier gl/tl gl/tl
BI/V/3 Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie gl/tl
BI/V/4 Vaardigheden in samenhang gl/tl gl/tl