Het centraal examen

13 december 2019

Bij het programma voor het centraal examen hoort een syllabus, waarin de eisen die tijdens het centraal examen aan leerlingen worden gesteld, nader worden gespecificeerd.

Deze syllabus kan jaarlijks worden gewijzigd. De actuele syllabus is voor elk examenjaar te vinden op www.examenblad.nl.