Afstemming met beroepsgerichte vakken

13 december 2019

Veel scholen werken aan het realiseren van samenhang tussen de beroepsgerichte programma's en de algemeen vormende vakken in de beroepsgerichte leerwegen van het vmbo. Leerlingen leren meer als ze de samenhang tussen vakken zien.

Vakken als Nederlands, Engels, wiskunde, natuurkunde en biologie worden voor leerlingen boeiender als ze de betekenis van het geleerde ervaren en beseffen. Een handleiding in het Engels kunnen lezen, tabellen en grafieken kunnen interpreteren, zorg kunnen bieden met kennis van het menselijk lichaam. Voor docenten biedt samenhang de mogelijkheid om efficiënter en effectiever te werken. Meer samenhang in de vakken betekent minder fragmentatie en minder overlap van leerstof.

Docenten kunnen zich een beeld vormen van concrete opdrachten vanuit verschillende gezichtspunten:

  • vanuit de beroepsgerichte docent: hoe kan ik in de praktijkopdrachten onderdelen van de avo-vakken verweven?
  • vanuit de docent van een algemeen vormend vak: bij welke onderwerpen uit mijn vak kan ik in de avo-lessen werken met zinvolle, betekenisvolle contexten uit de beroepsgerichte programma's?

Afstemming met het beroepsgerichte programma van Zorg en Welzijn

Exameneenheid 3 Leervaardigheden in het vak biologie is te integreren met de kern van het beroepsgerichte programma. In de kern van Zorg en Welzijn wordt aandacht besteed aan algemene kennis en vaardigheden en professionele kennis en vaardigheden. Het gaat daarbij om plannen en organiseren, milieubewust handelen en werken in een beroepsomgeving.

Exameneenheden 8, 9, 10, 11, 12 en 13 hebben een relatie met de module mens en gezondheid uit het beroepsgerichte programma van Zorg en Welzijn. Relaties zijn er op het thema gezonde leefstijl en gezonde voeding. Ook is er een relatie met de module mens en zorg. Hier gaat het om verbindingen met bewegen en verplaatsen en ondersteunen bij veel voorkomende ziekteverschijnselen.

Afstemming met het beroepsgerichte programma Groen

Exameneenheid 3 Leervaardigheden in het vak biologie is te integreren met de kern van het beroepsgerichte programma. In de kern van Groen wordt aandacht besteed aan algemene kennis en vaardigheden en professionele kennis en vaardigheden. Het gaat daarbij om plannen en organiseren, milieubewust handelen, het gebruiken van instrumenten en materialen, en werken in een beroepsomgeving.

Exameneenheden 4, 5, 6 en 7 hebben relatie met de module groene productie waar het gaat om kennis van planten en daar duurzaam mee omgaan. Daarnaast de module tussen productie en verkoop waarbij het gaat om het verwerken, bereiden en bewaren van voedingsmiddelen. En ook de module groene vormgeving en verkoop waar het gaat op verkoop in de groene sector.

Naast de profielvakken zijn er ook mogelijkheden om in de keuzevakken te zoeken naar afstemming. Dit is op maat van de leerling.