Afstemming met verwante avo-vakken

18 december 2019

Er is een breed scala aan thema's waarover afstemming kan worden bereikt als het gaat om biologie met aanverwante vakken. Inhoudelijke onderwerpen die in elkaars verlengde liggen en elkaar zelfs deels overlappen. Hierbij kan besloten worden om deze eindtermen in één praktische opdracht of toets te toetsen, waarvan een gedeelte onderdeel is van het schoolexamen biologie en een ander gedeelte onderdeel van een aanverwant vak.

Vaksecties dienen afspraken te maken over de manier waarop tussen vakken wordt afgestemd, zoals:

  • Welke thema's bij welke vakken aan de orde komen;
  • Welke doelen worden gesteld, passend bij de eindtermen;
  • Eenduidig gebruik van begrippen en definities;
  • Wie de begrippen en definities introduceert en bij welk vak erop teruggekomen wordt;
  • Toetsing/evaluatie;
  • Waar de toetsing meetelt.

Voorbeelden van thema's waarop afstemming kan worden gezocht.

Thema Verwant vak

Duurzaamheid: Stoffen en materialen, bronnen, energie, mens en omgeving, onderzoek naar duurzame omgeving of duurzame producten

nask1, nask2 en aardrijkskunde

Waarnemen, zien, horen, ruiken, proeven, voelen

Hoe werkt het oog, hoe werkt het oor?

Licht, geluid, gehoorschade, kleurenblindheid en gezichtsbedrog

nask1
Bouw van stoffen waaronder levenskenmerken, stoffen en materialen en bouw van materie nask1 en nask2
Kracht en bewegen. Spieren en botten, rekenen met krachten nask1
Gezond gewicht, bepalen van BMI (Body Mass Index), gezonde voeding en verbranding, beweging, energieverbruik, veiligheid nask1 en nask2
Fossielen aardrijkskunde
Water, watergebruik, waterzuivering nask2 en aardrijkskunde
Weer en klimaat nask1 en aardrijkskunde

Op de website Leerplan in Beeld kunt u samenhang vinden tussen de aanverwante vakken.

Afstemmen op vaardigheden

Naast afstemmen op inhouden kunt u ook afstemmen op vaardigheden. Denk daarbij aan de leervaardigheden uit de eindterm BI/K/3, die voor deze aanverwante vakken redelijk gelijk is. Voorbeelden zijn onderzoeksvaardigheden, praktische opdrachten, het maken van verslagen en presentaties.