BV/V/2 Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie

13 december 2019

De kandidaat kan zelfstandig informatie verwerven, verwerken en verstrekken in het kader van het sectorwerkstuk.

Het sectorwerkstuk heeft betrekking op een thema uit de sector waarin de leerling het onderwijs volgt. Het sectorwerkstuk gaat over een vakoverstijgende thematiek die past binnen de sector. Het onderwerp kan gaan over een maatschappelijk relevant thema of kan te maken hebben met de beroepswereld die bij de sector past. Het sectorwerkstuk toetst kennis, inzicht en vaardigheden in samenhang en kan gezien worden als een 'meesterproef'.

Een leerling kan de resultaten van een sectorwerkstuk op verschillende manieren presenteren. (Ver)Beeldende - digitale of analoge werkstukken zijn mogelijk in een platte of ruimtelijke vorm, 2-  en 3 dimensionaal werk. Tastbare werkstukken zijn mogelijk in de vorm van bijvoorbeeld een maquette of een prototype. Bij schriftelijke vormen kan gedacht worden aan een artikel of een verslag. Leerlingen kunnen het proces en de inhoud van hun werkstuk toelichten tijdens een presentatie. Ook hier is de vorm variabel. Dit kan middels een poster, een film, een fotoverslag of een PowerPoint presentatie bijvoorbeeld.

Sommige scholen spreken liever over het sectoronderzoek in plaats van het sectorwerkstuk omdat 'onderzoek' zou verwijzen naar verdieping en verrijking op een thema of onderwerp.toon meer