BV/K/7 Beschouwen - eigen werk, reflectief

13 december 2019

De kandidaat kan in eigen beeldend werk de aspecten van de voorstelling en van de vormgeving benoemen en toelichten.
De kandidaat kan een relatie leggen tussen eigen beeldend werk en beeldend werk van anderen aan de hand van de aspecten van de voorstelling en van de vormgeving.

Deze exameneenheid is erop gericht dat leerlingen aandachtig naar hun beeldend werk kijken in relatie tot de opdracht. Zo kunnen zij bijvoorbeeld wat zeggen over de voorstelling, de vormgeving, het gebruik van beeldelementen en de toepassing van materialen en technieken.

De volgende vragen kunnen daar bijvoorbeeld leidend zijn:

  • Wat is de titel van het werk?
  • Wat komt er spontaan op bij het zien van het beeld?
  • Wat is het, wat stelt het voor?
  • Wat zie je, wat valt op aan het werk? (voorstelling, vormgeving, beeldelementen)
  • Wat kunnen we nog meer ontdekken?
  • Hoe is het gemaakt? Welke materalen en technieken zijn gebruikt?
  • Wat is de bedoeling van het beeld?

Voor de kritische reflectie op het eigen beeldend werk moeten leerlingen vakbegrippen, beeldelementen kennen en technieken toepassen. Hiervoor is een begrippenlijst gemaakt. 
 
In de toelichting op het eigen beeldend werk kan het ook gaan over persoonlijke voorkeuren of over ontdekkingen die een leerling heeft gedaan tijdens het onderzoek. Een leerling vindt bijvoorbeeld bepaalde beelden van klasgenoten of van kunstenaars inspirerend en neemt daar iets van over.
Relaties (overeenkomsten en verschillen) met werk van anderen kunnen (het beschouwen van) het eigen werk ondersteunen en verhelderen. De leerling moet daarom ook in de gelegenheid gesteld worden om die relaties te leggen door naar werk van kunstenaars te kijken of naar werk van klasgenoten te kijken. Zo worden leerlingen bewust van de kwaliteiten van het werk van anderen en dat is op zijn beurt weer een instrument om het eigen werk te verdiepen.

Kunstautobiografie en kunstdossier

Steeds vaker wordt aan leerlingen gevraagd een kunstautobiografie of een kunstdossier bij te houden. Het kunstdossier of portfolio is een papieren of digitale verzameling van culturele én kunstzinnige (leer)activiteiten die binnen of buiten school plaatsvinden. Leerlingen kunnen er hun werk (onderzoeken, ontwerpen, schetsen) en inspiratiebronnen in bewaren en de verzameling geeft een beeld van de ontwikkeling van de leerling. Veel scholen gebruiken hier een logboek, dummy of map voor. Ook komt het voor dat leerlingen een eigen website of pagina op social media bijhouden.


toon meer