Het examenprogramma

27 juli 2023

Het examenprogramma beeldende vorming bestaat voor gl en tl-leerlingen, naast een preambule van 6 algemene onderwijsdoelen, uit 8 exameneenheden en 3 exameneenheden voor het verrijkingsdeel.

Preambule: 6 algemene onderwijsdoelen ​

1 Werken aan vakoverstijgende thema's  
2 Leren uitvoeren  
3 Leren leren  
4 Leren communiceren  
5 Leren reflecteren op het leer- en werkproces  
6 Leren reflecteren op de toekomst


De beeldende vakken kennen – naast een schoolexamen (SE) zowel een centraal schriftelijk (CSE) als een centraal praktisch examen (CPE). Het examenprogramma bestaat uit een kerndeel (code BV/K) en een verrijkingsdeel (code BV/V) en is gegroepeerd rond exameneenheden. Exameneenheden zijn uitgewerkt in eindtermen. De exameneenheden zijn vermeld in onderstaand schema. In de rechterkolommen is aangegeven in welk type examen ze getoetst worden. Exameneenheden die in een centraal examen getoetst worden mogen ook in een schoolexamen getoetst worden als dat is opgenomen in het PTA.

Exameneenheden

Code
en
Exameneenheid

GT CPE CSE moet
op SE

mag
op SE

BV/K/1

Oriëntatie op leren en werken

x x

BV/K/2

Basisvaardig-heden

x x

BV/K/3

Leervaardig-heden in de beeldende vakken

x x x

BV/K/4

Beeldend werk, productief

x x

BV/K/5

Werkproces, productief

x x

BV/K/6

Middelen, productief

x x

BV/K/7

Beschouwen – eigen werk, reflectief

x x

BV/K/8

Beschouwen – werken van anderen, reflectief

x x x
Verrijkingsdeel

BV/V/1

Eindopdracht, productief en reflectief

x x x

BV/V/2

Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie

x x

BV/V/3

Vaardigheden in samenhang

x x x

Voor de exameneenheden die met een schoolexamen afgesloten worden, zijn alleen globaal geformuleerde eindtermen vastgesteld. Een school mag zelf:

  • Concreet vorm en inhoud geven aan het schoolexamen aan de hand van de globale eindtermen;
  • Accenten leggen en kiezen voor meer of minder integratie van vakken;
  • Kiezen voor een regionale inkleuring van het schoolexamen, bijvoorbeeld in overleg met mbo, bedrijven en instellingen in de regio.

Het volledige en actuele examenprogramma is te downloaden op de website van het CvTE: examenblad. Hier vindt u ook de meest recente versie van de syllabus beeldende vorming vmbo.


link