Afstemming met natuurvakken

13 december 2019

Integratie en afstemming van het examenprogramma aardrijkskunde met de examenprogramma's van de natuurvakken is mogelijk.

In de download is uitgewerkt bij welk vak en op welke onderdelen er raakvlakken zijn. De genoemde kerndelen bij de natuurvakken maken deel uit van de examenprogramma's voor gt.

Tevens is afstemming mogelijk met vaardigheden die geoefend worden in het kader van het vak informatietechnologie (alleen schoolexamen). Bijvoorbeeld met het onderdeel IT3 ICT-vaardigheden. Dit onderdeel sluit aan bij aardrijkskunde, waar het van belang is dat leerlingen digitale kaarten en bronnen (onder meer eenvoudige GIS - Geografische Informatie Systemen) kunnen gebruiken.

Voor de concrete eindtermen en uitwerkingen: zie de examenprogramma's en syllabi van de natuurvakken die te vinden zijn op Examenblad.nl.