Afstemming met beroepsgerichte vakken

13 december 2019

Het vmbo kent tien beroepsgerichte profielen die, naast avo-vakken, bestaan uit een kern, een beroepsgericht profielvak en beroepsgerichte keuzevakken.

Een leerling die het profiel Zorg en Welzijn (Z&W) volgt moet, naast de verplichte vakken, examen doen in biologie en één van de volgende vakken: wiskunde, aardrijkskunde, geschiedenis of maatschappijkunde.
Bij geen enkel ander profiel wordt aardrijkskunde als keuzevak genoemd.

Afhankelijk van het profiel dat de leerling heeft gekozen kan bij bepaalde (keuze)vakken afstemming en samenhang gezocht worden met hetgeen bij aardrijkskunde aan de orde komt. Van de keuzevakken komen de volgende onderwerpen hiervoor (op onderdelen) in aanmerking:

Bij de nieuwe keuzevakken gaat het om: Actief in de natuur (2021) en Internationale handel (1720).