Afstemming met andere mens- en maatschappijvakken

13 december 2019

Integratie en afstemming is mogelijk met andere mens- en maatschappijvakken, zoals geschiedenis, economie, maatschappijleer en maatschappijkunde. In de praktijk zal dat beperkt plaatsvinden omdat de leerlingen die aardrijkskunde in hun examenpakket hebben maar beperkt ook (alle) andere mens en maatschappijvakken volgen. Binnen de klassen kan dat ook variëren.

Een handig instrument om aan afstemming tussen de mens- en maatschappijvakken te werken is Leerplan in Beeld. Per vak kun je daar op 'einddoelen' klikken om een snel overzicht van de vakinhouden te krijgen.