Domein D: Wiskunde in technologie

13 december 2019

​​​​​​​​​​​​​​​​Dit domein bestaat uit de volgende eindterm:

14. De kandidaat heeft kennis van een profielspecifiek onderwerp dat aansluit bij de wijze waarop wiskunde wordt gebruikt in het hoger onderwijs.

Over dit domein schrijft cTWO in Denken & doen het volgende.
"Dit domein beoogt leerlingen zicht te geven op toepassingen van wiskunde in exacte vervolgopleidingen en beroepen. Het is een praktijkgericht domein dat zicht geeft op processen waarin het toepassen van wiskunde een rol speelt. Wiskunde in technologie wordt bij voorkeur vormgegeven in nauwe samenwerking met instellingen voor hoger onderwijs. Hier is een belangrijke taak weggelegd voor hogescholen via participatie in steunpunten wiskunde D.
Bij de invulling van dit domein valt te denken aan een masterclass rond een voor deze doelgroep relevant onderwerp, die in samenwerking met de hbo-instelling is ontwikkeld of wordt uitgevoerd. Ook kan gedacht worden aan een onderzoeksopdracht die gericht is op de beroepspraktijk of deel uitmaakt van het programma van een vervolgopleiding. Zo mogelijk worden toekomstige studenten van exacte studierichtingen hiervoor tijdens de vervolgstudie gecompenseerd.​"