Het examenprogramma

27 juli 2023

Het examenprogramma wiskunde D havo bestaat uit het schoolexamen.​

Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen:

Domein A​          Vaardigheden
Domein B          Statistiek en kansrekening
Domein C          Ruimtemeetkunde
Domein D          Wiskunde in technologie
Domein E          Keuzeonderwerpen

Het schoolexamen heeft betrekking op domein A en:

  • de domeinen B, C, D en E;
  • indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: naast de keuzeonderwerpen bedoeld bij domein E: andere vakonderdelen, die per kandidaat kunnen verschillen.​