Domein E: Keuzeonderwerpen

20 augustus 2021

Over dit domein schrijft cTWO in Denken & doen het volgende: "De keuzeonderwerpen hebben een wiskundig-inhoudelijk karakter. Het geeft scholen en leerlingen de mogelijkheid een eigen invulling voor wiskunde D te kiezen. Met die vrijheid kan worden ingespeeld op actuele ontwikkelingen in de wiskunde, in andere exacte vakken en in het beroepsonderwijs. De onderwerpen kunnen aansluiten bij de vaste domeinen om zo voor extra verdieping te zorgen, maar kunnen ook nieuwe perspectieven naast het kernprogramma vormen. Voorbeelden zijn complexe​ getallen, numerieke methoden, priemgetallen en codering, optimaliseren, toegepaste analyse, perspectief, projectiemethoden en cartografie. Denk verder ook aan Zebraboekjes, aan domeinen uit NLT die een wiskundige component hebben, of aan materiaal dat door het hoger onderwijs is ontwikkeld.​"

De onderwerpen worden gekozen door de school. De onderwerpen kunnen, indien de school daarvoor kiest, voor elke kandidaat verschillend zijn. De totale studielast van de keuzeonderwerpen is 40 uur. In de afgelopen jaren zijn veel mogelijkheden voor het invullen van een keuzeonderwerp ontwikkeld. Enkele voorbeelden zijn:

 • Elke wiskundemethode biedt wel een aantal keuzeonderwerpen aan, voorzien van de nodige theorie en bijbehorende opdrachten.
 • Het is mogelijk om onderwerpen uit het programma van wiskunde C vwo te gebruiken als keuzeonderwerp bij wiskunde D. Denk daarbij specifiek aan domein F: Logisch redeneren en domein G: Vorm en Ruimte.
 • Keuzemodules verspreid en/of ontwikkeld ​door vakst​eunpunten wiskunde.​
 • In de loop van de tijd is een groot aantal boekjes verschenen in de Zeb​ra-reeks​. Sommige daarvan lenen zich goed voor gebruik als keuzeonderwerp. Ook kan zo'n boekje gebruikt worden als uitgangspunt voor een praktische opdracht.
  De Zebra-reeks is een niet-afgesloten reeks; nog steeds verschijnen er nieuwe boekjes.
 • In een samenwerkingsverband van SLO en cTWO is lesmateriaal geschreven voor domein E van wiskunde A havo en voor wiskunde C vwo. Daar vind je verschillende modules die te gebruiken zijn als keuzeonderwerp.
 • Door de herziening van de examenprogramma's zijn onderwerpen, die voorheen wél in het wiskunde A of wiskunde B  programma (havo en vwo) voorkwamen, uit het programma verdwenen. Denk ook aan het Hawex-lesmateriaal​. Enkele voorbeelden zijn:
  • grafen en matrices
  • lineair programmeren
  • voorraadproblemen
   De eerste twee onderwerpen kennen een lange traditie, ook in oude eindexamens, waarmee een bron van toetsing beschikbaar is.