Domein C: Ruimtemeetkunde

13 december 2019

Tot dit domein horen de volgende subdomeinen:

​​​​​​​​Subdomein C1: Oppervlakte en inhoud

10.De kandidaat kan de oppervlakte van vlakke en ruimtelijke figuren berekenen, van ruimtelijke​ figuren de inhoud berekenen en schatten en het effect van schaalvergroting op zowel inhoud als oppervlakte beargumenteren.

Subdomein C2: Fragmenttekeningen van ruimtelijke objecten

11.De kandidaat kan van een ruimtelijk object aanzichten, uitslagen en vlakke doorsneden construe-ren, tekenen, interpreteren, er berekeningen aan uitvoeren en uit een serie parallelle doorsneden conclusies trekken over vorm en inhoud van zo’n object.

Subdomein C3: Onderlinge ligging van punten, lijnen, vlakken in concrete situaties

12.De kandidaat kan de onderlinge ligging van punten, lijnen en vlakken bepalen en kan daarbij de begrippen kruisen, snijden, evenwijdig en samenvallen hanteren.

Subdomein C4: Coördinaten en vectoren

13.De kandidaat kan eenvoudige berekeningen uitvoeren met coördinaten en vectoren in de twee- en driedimensionale ruimte.​​

Over dit domein schrijft cTWO in Denken & doen het volgende:
"Vlakke meetkunde komt aan bod in het programma wiskunde B havo. Maar ook ruimtemeetkunde is voor exact georiënteerde havoleerlingen in hoge mate relevant. Dit onderdeel van het programma is niet nieuw; het is stof uit oude wiskunde B- of wiskunde B1,2-programma’s.​"