Afstemming met Nederlands

13 december 2019

Voor een goede afbakening van wiskunde C met betrekking tot taalvaardigheden van de leerling is afstemming met Nederlands wenselijk. Daarbij is van belang dat:

  • docenten wiskunde weten hoe bij Nederlands leesvaardigheden (intensief en extensief lezen) worden aangeboden en welke begrippen en strategieën daarbij voorkomen;
  • docenten Nederlands geïnformeerd worden over problemen van allochtone leerlingen bij het bestuderen van wiskundige vakteksten en het gebruiken van vakgerichte bronnen als vakliteratuur en wetenschappelijk-journalistieke artikelen;
  • docenten zo mogelijk afspraken maken over examinering en beoordeling van de taalvaardigheden en informatievaardigheden in het schoolexamen.

Bij het maken van het profielwerkstuk ligt afstemming met het vak Nederlands voor de hand. Doel ervan is dat leerlingen optimaal gebruik maken van de taalvaardigheid die bij Nederlands wordt of is aangeleerd. Inhoudelijk is deze afstemming niet ingewikkeld. De huidige methoden Nederlands in de tweede fase besteden voldoende aandacht aan de taalvaardigheden die nodig zijn om een profielwerkstuk te kunnen maken. Veel methoden gaan zelfs expliciet in op het maken van een profielwerkstuk.

Bij wiskunde C is er nog sprake een vakspecifiek aspect. In domein F Logisch redeneren speelt taal een grote rol. Er is in de specificaties van dat domein sprake van onder andere 'onderscheid tussen een nodige en voldoende voorwaarde' en van 'contradictie en paradox'. Deze begrippen spelen ook bij Nederlands een rol, zij hebben veel te maken met redeneren. Samenhang met het vak Nederlands kan het belang en het nut van dit domein F zeker versterken.