Afstemming met de kunstvakken

13 december 2019

Binnen de verschillende kunstvakken speelt wiskunde een bescheiden rol. Maar in het examenprogramma van wiskunde C wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan de cultuurhistorische betekenis van de wiskunde en dan zijn er voldoende mogelijkheden om te kijken naar afstemming.

Zo wordt in subdomein A2 Profielspecifieke vaardigheden aandacht besteed aan de relatie tussen wiskunde en kunstvakken:

de kandidaat kan ideeën over en de betekenis van wiskunde in bijvoorbeeld beeldende kunst, architectuur, dans en muziek herkennen en beschrijven.
En in domein G Vorm en Ruimte wordt specifiek de gulden snede genoemd. In datzelfde domein wordt het begrip perspectief ook vanuit de kunst benaderd. Daarmee liggen er aanknopingspunten met tekenen en bouwkunst.
Daarnaast is het zeker ook de moeite waard om te kijken naar afstemming met muziek.

Enkele mogelijke thema's waar de kunstvakken en wiskunde raakvlakken laten zien, zijn:

  • in ideeën over schoonheid kunnen maat, verhouding en symmetrie een rol spelen;
  • hoe werken kunst en wetenschap/techniek op elkaar in;
  • de fysica van de piano;
  • wiskundige muziek;
  • wiskundige achtergronden van de werken van M.C. Escher;
  • de invloed/geschiedenis van de gulden snede in de kunst;
  • perspectief en gezichtsbedrog.

Ook zijn er veel boeken en artikelen die als uitgangspunt kunnen dienen, of onderwerp van onderzoek kunnen zijn. Een paar voorbeelden: Bach en het getal; Leonardo da Vinci, Elevation.

Een zoektocht op internet met bijvoorbeeld 'beeldhouwkunst en wiskunde' of 'muziek en wiskunde' levert al snel voldoende aanknopingspunten op voor de invulling van een profielwerkstuk, waarin wiskunde en (een van de) kunstvakken samen gaan.