Toetsen in het schoolexamen

27 juli 2023

Voorafgaand aan de invoering van de nieuwe wiskundeprogramma's, waaronder dat van wiskunde C vwo, zijn pilots uitgevoerd waarin deze nieuwe programma's zijn beproefd. Op grond van het resultaat van deze pilots is besloten in het definitieve examenprogramma van wiskunde C vwo geen wijzigingen aan te brengen in de verdeling van het examenprogramma tussen CE en SE.

De onderdelen van het schoolexamen

Tot het schoolexamen behoren, verplicht, de volgende domeinen:

  • Domein A: Vaardigheden;
  • Domein E: Statistiek en kansrekening;
  • Domein H: Keuzeonderwerpen.

Voorbeelden en hulpmiddelen

Hier wordt aandacht besteed aan:

  • voorbeeldlesmateriaal;
  • praktische opdrachten;
  • toetsmatrijs.