Afstemming met aardrijkskunde en maatschappijwetenschappen

13 december 2019

Aardrijkskunde

Ook van het examenprogramma aardrijkskunde kan men zeggen dat er mogelijkheden zijn voor een kwantitatieve benadering en dus voor overkoepelende activiteiten met wiskunde C. Zo maakt de statistische bijlage van De Grote Bosatlas deel uit van het bronnenmateriaal dat bij het examen wordt gebruikt. Ook moeten leerlingen in staat zijn om eenvoudige berekeningen uit te voeren met behulp van Excel en om statistische gegevens om te zetten in tabellen en grafieken. Overleg eens met je collega aardrijkskunde.

Maatschappijwetenschappen

De examenprogramma's voor maatschappijleer en maatschappijwetenschappen hebben weinig raakvlakken met wiskunde C. Dat wil niet zeggen dat er voor het schoolexamen geen mogelijkheden zijn. Denk daarbij voor beide vakken maar aan het gebruik van de statistiek. Een andere mogelijkheid ligt hier voor de wiskunde die gebruikt wordt bij het vaststellen van de verkiezingsuitslag, waarbij het kiessysteem natuurlijk een grote rol speelt.