Afstemming met de Moderne Vreemde Talen

13 december 2019

Als leerlingen zelfstandig bronnen zoeken en raadplegen, komen ze ook bij Engelstalige bronnen terecht, zeker als ze op zoek zijn naar bijvoorbeeld wetenschappelijke rapporten. Het is aan te bevelen dat zij bij wiskunde C vertrouwd raken met het verwerken van informatie uit Engelse (en soms ook Duitse en eventueel Franse) websites. Dat dient tevens als voorbereiding op het vervolgonderwijs, vooral omdat daar veel rapporten in het Engels worden gepubliceerd

Voor docenten wiskunde is het wenselijk dat ze zich een goed beeld vormen van het type Engelse teksten waaruit leerlingen informatie moeten kunnen halen en verwerken in de vreemde taal of in het Nederlands.

Op sommige scholen wordt leerlingen de mogelijkheid geboden om praktische opdrachten of het profielwerkstuk in een moderne vreemde taal (in de praktijk Engels) te schrijven. In dat geval is afstemming zeker noodzakelijk, alleen al vanwege de vaktermen die er in zullen voorkomen.

Een beoordeling kan zowel plaatsvinden voor het vak wiskunde als voor het vak Engels.