Afstemming met economie en M&O

13 december 2019

In de schoolpraktijk zal de combinatie van de vakken wiskunde C en economie (en m&o) niet voor de hand liggen. En voor studies in het wo in de sector economie is altijd de eis dat de leerling in het vwo wiskunde A of wiskunde B heeft gevolgd.

Voor de leerlingen die wél zo'n combinatie van vakken heeft gekozen kan het zinvol zijn gebruik te maken van mogelijkheden tot afstemming tussen deze vakken. We verwijzen voor meer informatie naar de handreiking van wiskunde A vwo bij Afstemming met economie en M&O.