Specifieke aandachtspunten

18 december 2019

In dit deel van de handreiking is informatie te vinden over een aantal vakgerelateerde onderwerpen. Deze onderwerpen hebben bij de ontwikkeling van de nieuwe examenprogramma's wiskunde meer aandacht gekregen. Voor een deel komt deze aandacht bij meerdere - en soms alle - wiskundevakken terug.

Het betreft de volgende onderwerpen:

​Visiedocument cTWO​

Hier wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

  • Standpunten van cTWO
  • Kernconcepten
  • Wiskundige denkactiviteiten (WDA).

De rol van ICT

Hier lees je de mogelijkheden om ICT in te zetten bij het nieuwe examenprogramma.

Voorkennis

​​​​​​​​Hier vind je een beschrijving van wat leerlingen moeten kennen en kunnen aan het einde van het derde leerjaar havo en vwo.