Het examenprogramma

27 juli 2023

Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen.

Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen:

Domein A​        Vaardigheden 
Domein B        Functies, grafieken en vergelijkingen 
Domein C        Meetkundige berekeningen 
Domein D        Toegepaste analyse

Het centraal examen

Het centraal examen heeft betrekking op domeinen B, C  en D in combinatie met de vaardigheden uit
domein A. 
Het CvTE stelt het aantal en de tijdsduur van de zittingen van het centraal examen vast. 
Het CvTE maakt indien nodig een specificatie bekend van de examenstof van het centraal examen.

Het schoolexamen

Het schoolexamen heeft betrekking op:

  • domein A en domein D;
  • indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: een of meer domeinen of subdomeinen waarop het centraal examen betrekking heeft;
  • indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: andere vakonderdelen, die per kandidaat kunnen verschillen.