Toetsen in het schoolexamen

27 juli 2023

​​​​​​​​​​​​​​​​Voorafgaand aan de invoering van de nieuwe wiskundeprogramma's, waaronder dat van wiskunde B havo, zijn pilots uitgevoerd waarin deze nieuwe programma's zijn beproefd. Op grond van het resultaat van deze pilots is besloten voor wiskunde B havo geen wijzigingen aan te brengen in de verdeling van het examenprogramma tussen CE en SE.

De onderdelen van het schoolexamen

Tot het schoolexamen behoren, verplicht, de volgende domeinen:

  • Domein A: Vaardigheden
  • Domein D: Toegepaste analyse

Op de betreffende pagina vind je over elk van deze domeinen meer informatie, met een aantal suggesties.

Voorbeelden en hulpmiddelen​

Hier wordt aandacht besteed aan:

  • voorbeeldlesmateriaal​​
  • praktische opdrachten
  • toetsmatrijs

link