Afstemming scheikunde en biologie

13 december 2019

De belangrijkste gemeenschappelijke onderwerpen die zowel bij scheikunde als bij biologie voorkomen zijn.

Havo:

 1. Bouw DNA
 2. Klassieke biotechnologie
 3. Moderne biotechnologie
 4. Verteringsenzymen
 5. Zuur, basen, pH
 6. Diffusie, osmose
 7. Elementen kringloop
 8. Energieomzetting (ATP)
 9. Reacties, verbranding en fotosynthese

Vwo:

 1. Bouw DNA
 2. DNA-transcriptie
 3. Biotechnologie
 • klassieke
 • moderne
 1. Redox-principe (fotosynthese, chemotrofie)
 2. Energie
 • kringloop van energie
 • vormen van energie
 • overgangen van energie
 • chemische energieomzetting (verbranding, fotosynthese)
 1. Kringlopen van elementen
 2. Sleutelslotprincipe (receptoren op membranen, enzymen)
 3. Terugkoppeling (reactieproducten beïnvloeden de reactie)
 4. Reacties, met katalyse (enzymen)
 5. Medicijnenontwerp
 • bio-informatica
 • antistoffen
 1. Eigenschappen
 • eiwitten
 • vetten
 • bouw celmembraan
 1. Transport
 • diffusie
 • osmose
 1. Zuren, basen, buffers
 2. Stofwisselingsziekten

Contexten waarin biologie en scheikunde overlappen:

 • gezondheid
 • voeding
 • maatschappij en technologie
 • duurzaamheid

De Nieuwe Scheikunde modules intelligente wasmiddelen en biochemie geven elk een voorbeeld hoe biologie en scheikunde kunnen samenwerken.​