Afstemming scheikunde en Onderzoek & ontwerpen

13 december 2019

De vaardigheden waarover leerlingen dienen te beschikken kunnen aangeboden worden in een apart vak.

Onder andere op het Marianum in Groenlo ​wordt dit vak in de profielen NT&G aangeboden in het kader van 'onderwijs in vaardigheden richting het profielwerkstuk'. De vaardigheden worden hierbij apart aangeleerd door gerichte opdrachten voor bijvoorbeeld het stellen van een goede onderzoeksvraag, het opstellen van een werkplan, variabelen, nauwkeurigheid, significantie en validiteit. Dit alles komt de kwaliteit van het profielwerkstuk zeker ten goede.

In het kader hiervan is een gezamenlijk onderzoekswoordenboekje ontworpen dat hiernaast is te downloaden.

Ook een aantal opdrachten om bovengenoemde vaardigheden aan te leren, zijn als download verkrijgbaar. Deze opdrachten zijn geschikt om onderzoekvaardigheden ​in kleine stukjes te laten oefenen. De opdrachten zijn steeds afkomstig uit diverse vakken en specifiek voor 4hv. Er zijn aparte opdrachten voor:

  • onderzoeksvraag en hypothese;
  • variabelen;
  • bronnen en werkplan opstellen.

Als bijlage bij deze opdrachten is een PTA en een onderdeel informatievaardigheden opgenomen.