Afstemming scheikunde en economie

13 december 2019

In augustus 2010 is in 4 havo het nieuwe examenprogramma economie ingevoerd. Een jaar later, in augustus 2011, is in 4 vwo het nieuwe examenprogramma ingevoerd. Van belang is dat, net als bij de vernieuwing van biologie, scheikunde en natuurkunde, de wisselwerking tussen concepten en contexten een belangrijk uitgangspunt was voor het ontwikkelen van nieuwe programma's.

De examenprogramma's havo en vwo zijn gestructureerd rondom acht kernconcepten. Deze kernconcepten zijn: schaarste, ruil, markt, ruilen over de tijd, samenwerken en onderhandelen, risico en informatie, welvaart en groei, goede tijden - slechte tijden. Daarnaast beschrijft domein A dat leerlingen economische concepten kunnen herkennen en toepassen in uiteenlopende contexten. Dit domein omvat de onderdelen informatievaardigheden, rekenkundig en/of grafisch onderbouwen, standpuntbepaling, strategisch inzicht en experimenten.

De grafische rekenmachine is niet meer toegestaan, wel een gewone rekenmachine.

Binnen veel scheikundeonderwerpen kunnen natuurwetenschappelijke, technologische en wiskundige aspecten raken aan economische aspecten. Denk hierbij ook aan analogie met economische modellen en modellen gebruikt in de chemische industrie. Het is dan ook zinvol om in gesprek met collega's voor het vak economie na te gaan waar op school mogelijkheden liggen voor afstemming en/of samenhang. Dit laatste vooral in het belang van leerlingen die naast één of meer bètavakken een EM-profiel hebben of leerlingen die een N&T- en/of N&G-profiel hebben en economie en/of M&O als extra vak(ken) hebben