Afstemming scheikunde en wiskunde

13 december 2019

De voor scheikunde noodzakelijke rekenkundige en wiskundige vaardigheden zijn opgenomen in de syllabus.

Voor een goed begrip van de pH is aan te bevelen dat leerlingen hebben kennisgemaakt met logaritmen. Ook voor het juist verwerken van meetresultaten in grafieken is wiskundige basiskennis nodig. Met de grafische rekenmachine zijn dergelijke berekeningen geautomatiseerd.

Voor het kunnen oplossen van lineaire en tweedegraads vergelijkingen is het voor leerlingen prettig als daarvoor bij wiskunde contexten uit de scheikunde worden gebruikt. Dat geldt ook voor voorbeelden van het oplossen van twee lineaire vergelijkingen met twee onbekenden. Het is ook denkbaar dat de wiskundige verwerking van meetgegevens uit scheikundige experimenten als voorbeeld in de wiskundeles aan bod kan komen.

Aansluitend op het subdomein Molecular modelling kan worden afgestemd op het subdomein Dynamische modellen van Wiskunde D.​