Afstemming met wiskunde

13 december 2019

Een niet zo voor de hand liggende, maar desondanks interessante samenhang kan gerealiseerd worden met onderdelen uit het vak wiskunde, in de maatschappijprofielen meestal wiskunde A of wiskunde C.

Voor onderzoek binnen maatschappijwetenschappen kan men denken aan de volgende kennisdomeinen en wiskundige vaardigheden:

  • gecijferdheid, eenvoudige functies, kansrekening, beschrijvende statistiek en hypothese toetsen (alleen vwo);
  • gebruik van (grafische) rekenmachine en gebruik van spreadsheets.

Onder gecijferdheid wordt hier verstaan de combinatie van kennis, vaardigheden en persoonlijke kwaliteiten die een individu nodig heeft om adequaat en autonoom om te gaan met de kwantitatieve kant van de wereld om ons heen.
Het domein Statistiek (en Kansrekening) en in mindere mate het domein Verbanden (in het bijzonder grafieken) van het programma voor wiskunde bevat leerstof die relevant is voor onderzoeksvaardigheden binnen maatschappijwetenschappen.​