Algemene informatie

27 juli 2023

De handreiking voor maatschappijwetenschappen heeft betrekking op het totaal vernieuwde examenprogramma dat met ingang van augustus 2017 landelijk is ingevoerd (te starten met leerjaar 4 havo en 4 vwo). Dit examenprogramma zal voor het eerst geëxamineerd worden in 2019 voor havo en 2020 voor vwo.

De inhoud van de handreiking maatschappijwetenschappen is voor een belangrijk deel gebaseerd op de ervaringen van veertien pilotscholen die al vanaf 2011 werken met het nieuwe programma.

  • Het onderdeel Het examenprogramma beschrijft hoe de eindtermen uitgewerkt zouden kunnen worden, toelichtingen op eindtermen, begrippen en concepten, voorbeelden van contexten en toepassingen, en waar mogelijk verschil aangebracht kan worden tussen havo en vwo.
  • Het onderdeel Het PTA helpt bij het opzetten van een heel programma voor de bovenbouw: Hoeveel tijd wordt besteed aan elk onderdeel? Welke onderdelen passen goed samen? Hoe worden de verschillende onderdelen getoetst?
  • Het onderdeel Toetsen in het schoolexamen gaat dieper in op toetsen. Het beschrijft verschillende typen toetsen, geeft tips bij het maken van toetsen en bevat een aantal voorbeeldtoetsen.
  • Het onderdeel Afstemming met andere vakken beschrijft mogelijkheden tot samenwerking met andere vakken en vakgebieden.​