Afstemming met Nederlands

13 december 2019

​​​​​​Bij de analyse van een sociale en politieke actualiteit in welke vorm en omvang dan ook is een verbinding te leggen met het vak Nederlands (schrijfvaardigheden).

Criteria en aspecten waaraan een goed verslag of essay dienen te voldoen:

  • voorzien van een titel die de lading dekt;
  • met een bepaalde omvang (op basis van een vooraf aangegeven marge);
  • beschouwend van karakter;
  • met een goede opbouw en samenhang;
  • in correct Nederlands (grammaticaal en wat betreft spelling en interpunctie);
  • voorzien van een afsluitende alinea met conclusies;
  • met bronvermelding.

In de beoordeling van een essay of onderzoeksverslag voor maatschappijwetenschappen behoren bovengenoemde aspecten geen rol te spelen. Voor maatschappijwetenschappen is wel van belang de relevante hoofd- en kernconcepten (in relatie tot de toegepaste onderzoeksvaardigheden) op een juiste wijze te hanteren.