Afstemming met de andere maatschappijvakken

13 december 2019

Aardrijkskunde en economie zijn net als maatschappijwetenschappen profielkeuzevakken in het profiel Cultuur en Maatschappij.

Het aantal leerlingen dat beide vakken heeft, is dan ook heel erg beperkt. In Economie en Maatschappij geldt hetzelfde voor aardrijkskunde en maatschappijwetenschappen. Omdat economie een verplicht profielvak is in E&M komt de combinatie economie en maatschappijwetenschappen daar vaker voor.

SLO biedt in Leerplan in beeld zicht op de kerncurricula en doorlopende leerlijnen van verschillende vakken. Als je op die website naar de bovenbouw havo/vwo gaat en dan naar de maatschappijvakken kun je bij de verschillende vakken de eindtermen vinden. Die kun je dan vergelijken met de eindtermen van maatschappijwetenschappen. Bij economie worden bijvoorbeeld het prisoners dilemma, collectieve en individuele belangen behandeld onder 'samenwerken en onderhandelen'. Een koppeling met de kernconcepten conflict en samenwerking van maatschappijwetenschappen ligt dan voor de hand.

Domein A biedt met de informatie- en onderzoeksvaardigheden mogelijkheden voor samenhang en afstemming tussen alle maatschappijvakken. SLO biedt in Leerplan in beeld een overzicht van vaardigheden die bij aardrijkskunde en geschiedenis aan bod komen. Je kunt op basis daarvan ook op het gebied van vaardigheden afstemmen met uw collega's van die vakken.