Toetsen in het schoolexamen

27 juli 2023

De stof uit het examenprogramma moet niet alleen behandeld worden, maar ook getoetst in het schoolexamen. In dit onderdeel is hier meer informatie over te vinden, met onder andere een aantal voorbeeldtoetsen​​.

Wat moet en wat mag getoetst worden

In het schoolexamen moeten in elk geval die domeinen worden getoetst die geen onderdeel uitmaken van de centrale examenstof. Men mag domeinen toetsen die onderdeel uitmaken van de centrale examenstof en mag als school eigen onderdelen toevoegen die per kandidaat kunnen verschillen.

De stof voor het centraal examen is gespecificeerd in de syllabus van het College voor Toetsing en Examens (60% van de totale stof).

De stof voor het schoolexamen (40% van de totale stof) moet in elk geval de volgende elementen bevatten:

Havo

  • Domein E Verandering
  • Domein F Analyse van een sociale actualiteit of:
  • Domein G Analyse van een politieke actualiteit;
  • In combinatie met domein A

Indien het bevoegd gezag ervoor kiest kunnen ook domeinen of subdomeinen opgenomen worden waarop het centraal examen betrekking heeft.

Vwo

  • Domein B Vorming;
  • Domein F Analyse van/onderzoek doen naar een sociale actualiteit;
  • Domein G Analyse van/onderzoek doen naar een politieke actualiteit;
  • In combinatie met Domein A

Indien het bevoegd gezag ervoor kiest kunnen ook domeinen of subdomeinen opgenomen worden waarop het centraal examen betrekking heeft.

Domein A Vaardigheden

Domein A maakt deel uit van het centraal examen en het schoolexamen.

Voor een uitgebreide beschrijving en toelichting van de eindtermen die vallen onder domein A zie de syllabi voor havo en vwo die te vinden zijn via de website van Examenblad www.examenblad.nl.​