Afstemming met andere vakken

27 juli 2023

Het vak maatschappijwetenschappen verandert sterk door de invoering van het nieuwe examenprogramma. Daarom is het goed om opnieuw te kijken naar de samenhang met het programma van maatschappijleer en de mogelijkheden om af te stemmen met andere vakken.

Afstemming met maatschappijleer ligt voor de hand. Er is echter ook afstemming mogelijk met geschiedenis, met andere mens en maatschappijvakken, met wiskunde en met Nederlands.