Weging van toetsen

7 maart 2022

De meeste docenten ervaren dat de leerlingen moeten wennen aan het niveau in de vierde klas. Dit geldt in het bijzonder voor havoleerlingen die afkomstig zijn van het vmbo. Vanwege deze opstartproblemen is het te overwegen om de eerste toetsen niet te zwaar te laten meetellen. Een start met lage cijfers kan negatief uitwerken op de motivatie van leerlingen.

Hoe zwaar tellen toetsen mee?

Moeten schoolexamentoetsen in het laatste schooljaar zwaarder meetellen dan schoolexamens in voorexamenjaren? Op deze vraag is geen eenduidig antwoord te geven. Enerzijds moeten de leerlingen de mogelijkheid hebben om de cijfers, behaald in de voorexamenjaren, op te halen in het examenjaar. De instroom in havo 4 is zeer divers; die bestaat niet alleen uit leerlingen uit havo 3, maar ook uit vmbo 4/tl met of zonder geschiedenis in hun pakket. Verder is de overgang van klas drie naar klas vier voor veel leerlingen (ook op het vwo) niet eenvoudig. Ook dit pleit ervoor de schoolexamentoetsen in het begin niet te zwaar te laten wegen.

Anderzijds worden de toetsen in de loop van de jaren moeilijker - en vaak ook langer, als oefening voor het eindexamen - en is het dus niet nodig toetsen in het examenjaar zwaarder mee te laten tellen. Verder zou men van mening kunnen zijn dat de prestatiedruk in alle leerjaren dezelfde moet zijn of dat het voor de transparantie van het schoolexamen goed is als er niet te veel verschil bestaat tussen de weging van afzonderlijke toetsen. Het is lastig te motiveren waarom de ene toets voor 3% meetelt en de andere voor 30%.