Wanneer beginnen met toetsen?

7 maart 2022

Soms vindt de leiding van een school het niet wenselijk om aan het begin van de tweede fase al schoolexamentoetsen af te nemen. Voor het vwo gaat het dan om het vierde leerjaar en voor het havo om de eerste helft van het vierde leerjaar.

Sommige geschiedenisdocenten delen deze opvatting. Zo merkte een collega op dat hij in havo 4 een zeer diverse instroom heeft: leerlingen uit havo 3, maar ook uit vmbo 4/tl met of zonder geschiedenis in hun pakket. In deze situatie is het volgens hem niet wenselijk direct met schoolexamentoetsen te beginnen. Volgens anderen is de overgang van klas drie naar vier ook voor vwo-leerlingen moeilijk. Om die reden verdient het misschien aanbeveling ook op het vwo niet te snel te beginnen met  schoolexamentoetsen.

Sinds de tijdvakken centraal getoetst worden (2015) levert het later beginnen met schoolexamentoetsen her en der problemen op. Onderstaande suggesties bieden hiervoor mogelijk een oplossing.

  • De toetsen in de eerste periodes tellen alleen als proefwerk, de toets in de laatste periode telt als schoolexamentoets en gaat over de tot dan toe behandelde stof.
  • Je geeft in het begin van het vijfde leerjaar (vwo) of de tweede helft van het vierde leerjaar een schoolexamentoets over de daarvoor behandelde leerstof.