De functie van voorbeelden in de tekst

7 maart 2022

In de beschrijvende tekst zijn voorbeelden genoemd die passen bij een of meer kenmerkende aspecten. Deze voorbeelden adstrueren wat er in de tekst aan ontwikkeling beschreven staat.

De kandidaten moeten deze voorbeelden kennen en kunnen toepassen. De vraag en de geschreven tekst bepalen wát zij van de voorbeelden moeten kennen. Niet alle kenmerkende aspecten die bij een vraag horen zijn voorzien van voorbeelden.

Historische context: Steden en burgers in de Lage Landen (1050-1700)

[…] "De steden in vooral de zeegewesten groeiden explosief. In Holland en Utrecht ontstond een ring van steden die al in de 17e eeuw verbonden waren met een netwerk van openbaar vervoer. De snelheid en omvang van de groei was het meest zichtbaar in Amsterdam, dat door haar stapelmarktfunctie en haar eigen versie van de koopmansbeurs een reeks aan grote uitbreidingen nodig had: de grachtengordel. Rijke kooplieden investeerden in steeds betere molens, droogmakerijen en de teelt van nieuwe gewassen, maar verkregen ook adellijke titels en lieten stadspaleizen en buitens bouwen om hun status te verhogen."

Openbaar vervoer, grachtengordel, molens, droogmakerijen en nieuwe gewassen zijn hier allen voorbeelden van KA 24 (de bijzondere plaats in staatkundig opzicht en de bloei in economisch en cultureel opzicht van de Nederlandse Republiek) - en tevens een deel van de verklaring voor die economische bloei.