Pascal Marsman


Pascal Marsman werkt als curriculumontwikkelaar kunstvakken (beeldende vormgeving, CKV, dans, drama, muziek) en filosofie voor de bovenbouw havo/vwo. Als musicoloog en opleidingskundige (en met postdocs op het gebied van o.a. verandermanagement en kennismanagement) vervult zij verschillende rollen binnen de SLO-projecten.

Van secretaris bij verschillende syllabuscommissies kunstvakken of bijvoorbeeld de Vernieuwingscommissie CKV, en projectleider bij de Monitor CKV tot inhoudelijk medewerker bij projecten STEAM, Formatief Evalueren of het programma actualisatie kerndoelen en examenprogramma's. Daarnaast participeert Pascal in projecten rondom creativiteits- en talentontwikkeling, gezonde leefstijl en ondernemend onderwijs.