Actualisatie van de examenprogramma’s & ontwerpruimte

18 maart 2024

Om het curriculum behapbaar te houden voor leerlingen, leraren en het leren, is voor de ontwikkelaars van het nieuwe curriculum voor de bovenbouw van het vo een tijdsbegrenzing per vak nodig: ontwerpruimte.

De huidige examenprogramma’s zijn verouderd: ze sluiten niet meer aan bij maatschappelijke ontwikkelingen. Daarom heeft SLO van het ministerie van OCW de opdracht gekregen om de examenprogramma’s te actualiseren binnen de kaders van het huidige stelsel.

Met de actualisatie van de examenprogramma’s pakken we ook een aantal problemen aan die leerlingen en leraren ervaren in de onderwijspraktijk, waaronder onvoldoende samenhang tussen de vakken en de doorlopende leerlijn po – onderbouw vo – bovenbouw vo. Een belangrijk en actueel probleem voor leerlingen en leraren is de (ervaren) overladenheid van het huidige curriculum.

Daar komt bovenop dat de extra inhoudelijke wensen voor het toekomstige curriculum groot zijn. Zo is de aandacht voor Nederlands en wiskunde groot, is er urgentie op burgerschap en digitale geletterdheid en zijn er ook veel maatschappelijke thema’s waarvan wordt verwacht dat deze in het onderwijs worden behandeld. Dat gaat knellen.

Het is van belang dat er een nieuw én uitvoerbaar curriculum komt voor iedere leerling en leraar. Voor de ontwikkelaars van dit nieuwe curriculum voor de bovenbouw van het vo is daarom een tijdsbegrenzing per vak nodig om overladenheid te voorkomen: ontwerpruimte. Alle vakken moeten immers passen binnen de totaal beschikbare tijd en meer tijd voor het ene vak betekent dus ook minder tijd voor het andere vak. Hiervoor heeft het ministerie van OCW aan SLO de opdracht gegeven om een kader ontwerpruimte te ontwikkelen.

Meer informatie over het kader ontwerpruimte?

Wil je meer weten over het kader ontwerpruimte? Bekijk het bericht op het webplatform actualisatie examenprogramma's. Wil je weten wat het kader ontwerpruimte betekent voor de natuurwetenschappelijke vakken? Bekijk dan dit bericht.