Inspiratie voor jouw PTA

13 september 2021

Een goed PTA bevat een beperkt aantal afsluitende (summatieve) schoolexamentoetsen. In het PTA is duidelijk welke eindtermen en deeltaken uit het examenprogramma worden getoetst. Elke school kan daarin zijn eigen keuzes maken, gebaseerd op hun schoolexamenvisie.

Kortom, er valt nog wel wat te kiezen als het om toetsen en beoordelen gaat. Om met de vakgroep het gesprek te doen over wat je belangrijk vindt en welke keuzes je wilt maken hebben we een gespreksleidraad (docx, 89 kB) gemaakt. Alle belangrijke beslispunten komen daarin voorbij.

Ter inspiratie vind je op deze pagina een voorbeeld van een programma voor het gehele programma BSM, voor zowel havo als vwo, met daaraan gekoppeld de bijbehorende PTA toetsen.

Ook is er een voorbeeld van een PTA voor 5 atheneum. Beide voorbeelden zijn afkomstig van Het Twickel College uit Hengelo. Ze zijn wellicht niet perfect, maar kunnen wel aanzetten tot nadenken over het eigen PTA.

Heb je zelf ook een PTA dat je met andere scholen wilt delen? Of heb je vragen over je PTA? Neem dan contact op met Jacob Nienhuis (j.nienhuis@slo.nl).