Afstemming met andere vakken

27 juli 2023

Het examenprogramma voor bewegen, sport en maatschappij is tamelijk vakspecifiek van aard. Bewegingsactiviteiten beter leren uitvoeren en het leren organiseren en begeleiden van bewegingsactiviteiten wordt nergens anders gethematiseerd.

Mogelijk is er enige samenhang te creëren vanuit de domeinen D en E, Bewegen en gezondheid en Bewegen en samenleving. Dat vraagt om een zorgvuldige verkenning van de examenprogramma’s van andere vakken zoals natuur, leven en technologie (NLT) of biologie, maatschappijleer of maatschappijwetenschappen, (bedrijfs)economie of management en organisatie.

Daarnaast kunnen docenten van meerdere vakken samenwerken aan algemene vaardigheden of aan mondiale thema’s zoals duurzaamheid, globalisering, gezondheid of technologie.
Zulke samenhang kan wellicht gevonden worden in het onderwijs rond bepaalde thema’s, maar dat betekent nog niet dat er ook gezamenlijk getoetst kan worden voor het PTA.

Speciaal voor BSM in het vwo is er een mogelijkheid om de onderzoeksopdracht te combineren met het profielwerkstuk. Suggesties voor de aanpak van onderzoek vind je op de pagina Onderzoek in zes stappen.