Algemene informatie

27 juli 2023

Scholen en vaksecties hebben veel ruimte om het schoolexamen van vakken naar eigen inzicht in te richten. In 2007 zijn de examenprogramma's voor alle vakken geglobaliseerd, wat wil zeggen dat ze minder eindtermen en minder detaillering van eindtermen bevatten dan voorheen het geval was.

In de examenprogramma's staat beschreven welke onderdelen daarvan in het schoolexamen getoetst moeten worden, maar over de vorm, inhoud, beoordeling en weging van toetsing bevat het examenprogramma geen richtlijnen. Deze zaken moet scholen en vaksecties zelf regelen. Dat biedt de ruimte om het onderwijs en de toetsing, binnen de wettelijke kaders, naar eigen inzicht in te vullen. SLO biedt voor alle examenvakken ondersteuning in de vorm van handreikingen voor het schoolexamen.

In deze handreiking bespreken we met welke zaken je rekening moet houden bij de inrichting van het schoolexamen, doen we suggesties voor vorm en inhoud van schoolexamentoetsen en bieden we hulpmiddelen om bij de inrichting van het schoolexamen te gebruiken.

​Het examenprogramma voor BSM in de bovenbouw van havo en vwo is in 2007 vastgesteld en na die tijd niet meer gewijzigd.

In deze digitale handreiking vind je het examenprogramma en de eindtermen daarvan, maar ook informatie over een wijze van toetsen die daarbij past. Ook doen we suggesties voor een manier om een en ander in het PTA vorm te geven, passend bij de eigen visie van de school.