Omgaan met verschillen tussen leerlingen

13 december 2019

Hoewel de meeste keuzevakken uitgewerkt zijn in drie niveaus, is het uiteindelijk aan de school om de eindtermen te vertalen naar onderwijs. Het onderwijs moet passen bij het niveau van de leerlingen.

In het onderwijs zal het verschil tussen leerwegen onder andere tot uiting komen in:

  • de complexiteit van de taken;
  • de mate waarin een beroep gedaan wordt op de zelfstandigheid van leerlingen;
  • de hoeveelheid lesstof die verwerkt moet worden;
  • de verwerkingstijd;
  • de toetsing.