Keuzevakken ontwikkeld bij het profiel

17 augustus 2021

Bij het profiel MVI is een aantal keuzevakken ontwikkeld.

Bij het profiel MVI zijn de volgende keuzevakken ontwikkeld:

 1. 3D vormgeving en realisatie (1505)
 2. Ideeontwikkeling (1506)
 3. Netwerkbeheer (1507)
 4. Printmedia productie (1508)
 5. Tekenen, schilderen en illustreren (1509)
 6. Game-design (1510)
 7. Fotografie (1511)
 8. Licht, geluid en decor (1512)
 9. Applicatieontwikkeling (1513)
 10. Digitale beveiliging (1514)
 11. Sign (1515)
 12. Vormgeven en typografie (1516)

Uitgangspunten en criteria bij het maken van deze keuzes waren steeds:

 1. aansluiting met en relevante doorstroom naar vervolgopleidingen;
 2. landelijke relevantie;
 3. verbredend dan wel verdiepend bij het profielvak;
 4. uitvoerbaar en organiseerbaar.

Scholen bepalen zelf welke keuzevakken zij aanbieden. Scholen mogen ook keuzevakken uit een ander profiel aanbieden. De school kan zich bij haar keuze laten leiden door de wensen van de doelgroep, de vervolgopleidingen in het mbo, de mogelijkheden in de regio, de expertise van docenten en de outillage. Profilering door middel van keuzevakken behoort ook tot de mogelijkheden.

De keuzevakken zijn net als het profielvak uitgewerkt voor de niveaus bb, kb en gl. Het is uiteindelijk aan de school de eindtermen te vertalen naar de praktijk en ervoor te zorgen dat het onderwijs past bij het niveau van de leerlingen. Het verschil tussen leerwegen zal onder andere tot uiting komen in de complexiteit van de taken, de mate waarin een beroep gedaan wordt op de zelfstandigheid van leerlingen, de hoeveelheid lesstof die verwerkt moet worden en de toetsing.

De inhoud van de keuzevakken wordt getoetst in een SE. Hiervoor dient een PTA gemaakt te worden.

Twee voorbeelden van keuzevakken bij het profiel MVI

Het MVI-profielvak in combinatie met de volgende keuzevakken geeft een goede doorstroom naar verwante opleidingen in het opleidingsdomein Media en vormgeving (crebo 79040):

 1. 3D vormgeving en realisatie;
 2. ideeontwikkeling;
 3. tekenen, schilderen en illustreren;
 4. game-design.

Het MVI-profielvak in combinatie met de volgende keuzevakken geeft een goede, brede doorstroom naar verwante opleidingen in het opleidingsdomein informatie en communicatietechnologie (crebo 79050):

 1. applicatieontwikkeling;
 2. netwerkbeheer;
 3. game-design;
 4. fotografie.