De inhoud van het profiel

30 augustus 2022

De kern van het programma bestaat uit 'Algemene kennis en vaardigheden', 'Professionele kennis en vaardigheden' en 'Loopbaanoriëntatie en -ontwikkeling'.

Deze kern is onlosmakelijk verbonden met het profielvak en de keuzevakken en kan getoetst worden in het CSPE en in het SE. De kern is voor alle technische profielvakken (PIE, BWI, M&T, MVI en MaT) en daaruit ontwikkelde keuzevakken gelijk.

Het profielvak MVI is opgebouwd uit vier modulen. elke module bevat één of meerdere taken. Elke taak bevat één of meerdere deeltaken. In elke deeltaak staan de eindtermen die de leerlingen aan het eind van hun opleiding moeten beheersen. Dit profielvak wordt afgesloten met een Centraal Examen (CE). Het profielvak MVI is ontwikkeld vanuit de drie disciplines Media, Vormgeving en ICT. Vanuit het profielvak MVI is er een verwante doorstroom mogelijk naar de kwalificatiedossiers van de domeinen 'Media en vormgeving' en 'Informatie en communicatietechnologie' in het mbo. De vier modulen van het profielvak MVI zijn:

  1. Audiovisuele vormgeving en productie (alleen voor bb en kb)
  2. 2D en 3D vormgeving en productie (alleen voor bb en kb)
  3. ICT (voor bb, kb en gl)
  4. Media, vormgeving en ICT (voor bb, kb en gl)